Rättsligt meddelade

Denna webbplats tillhör SBM Life Science (nedan kallade “SBM”). Tillträdet till och användningen av denna webbplats omfattas av följande villkor och bestämmelser, liksom de villkor som beskrivs i policyn för skydd av personuppgifter. I detta rättsliga meddelande definieras de villkor som gäller för alla användare av denna webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du utan förbehåll detta rättsliga meddelande och policyn för skydd av personuppgifter. SBM förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning stänga av eller ändra hela eller delar av webbplatsen. Alla användare uppmanas därför att regelbundet ta del av SBM:s allmänna villkor och bestämmelser (det vill säga rättsliga meddelande och policy för skydd av personuppgifter) och att observera eventuella ändringar eller tillägg som kan ha gjorts i dem.

Webbplatsredaktör

Företagets namn: SBM Life Science RCS-registreringsnummer RCS i Lyon nr 813 770 542 Juridisk form: SAS Aktiekapital: 6 340 euro Adress till huvudkontoret: 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Frankrike Telefon: +33 4 37 64 32 00 E-post: contact@sbm‐company.com

Publiceringschef

Laurent DAVIER, Marketing and Sourcing Director

Webbplatsens innehåll och länkar till andra webbplatser

SBM gör allt för att se till att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt och uppdaterad och förbehåller sig rätten att korrigera innehållet när som helst utan föregående meddelande. SBM kan dock inte garantera att uppgifterna är korrekta, fullständiga, sanningsenliga eller att de inte har ändrats av tredje part. Den information som tillhandahålls på denna webbplats är endast avsedd att presentera SBM, dess produkter och tjänster. Inga uttryckliga eller underförstådda garantier lämnas för att den information som tillhandahålls på denna webbplats är fullständig eller korrekt. Dessutom tar inte SBM något ansvar (direkt eller indirekt) för eventuella fel eller brister i innehållet på webbplatsen eller för den användning som någon person kan göra av den. SBM föreslår på sin webbplats länkar till andra webbplatser från tredje part som inte omfattas av dessa villkor. SBM kan inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbplatser och för hur användarna eventuellt använder dem. Denna webbplats är endast avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Om webbplatsen inte är tillgänglig

SBM gör sitt yttersta för att se till att webbplatsen alltid är tillgänglig för användarna. SBM kan inte hållas ansvarig för att webbplatsen inte är tillgänglig av någon anledning.

Integritetsmeddelande – kakor

Se vår policy för skydd av personuppgifter genom att Läsa mer.

Immateriell egendom

Den allmänna strukturen och alla delar av webbplatsen (det vill säga utan att listan är begränsad till följande: varumärken, logotyper, programvara, texter, databaser, animerade eller icke animerade bilder, foton, ljud, know-how…), oavsett om de är registrerade som varumärken eller inte och oavsett om de åtföljs av tecknen ©, ™ eller ®, är SBM:s exklusiva egendom eller egendom som tillhör tredje part som har samtyckt till det, liksom presentationen och innehållet i alla artiklar och mer allmänt all information som finns på webbplatsen. Det är förbjudet att använda, reproducera, representera, modifiera, anpassa, översätta, kopiera eller distribuera hela eller delar av webbplatsen, oavsett vilket medium och vilken process som används. All användning, helt eller delvis, som inte uttryckligen godkänts av SBM kan medföra civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvar för upphovsmannen. SBM förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot personer som inte respekterar detta förbud. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal förbehålles.

Tillämplig lag

Innehållet på webbplatsen regleras av fransk lag, med uteslutande av dess lagvalsregler. Alla problem som rör utförandet och/eller tolkningen av dessa villkor och bestämmelser eller alla handlingar som uppstår eller följer av dessa, som användaren och SBM inte har kunnat lösa i godo, är underkastade den exklusiva jurisdiktionen och ska lösas av appellationsdomstolen i Lyon, även om det rör sig om ett garantianspråk eller flera klagande.

Internationella användare

Denna webbplats kontrolleras, förvaltas och underhålls av SBM i Sverige. Den är utformad enbart för användning i Sverige. SBM garanterar inte att innehållet är giltigt utanför Sverige, och i synnerhet inte att produkterna och tjänsterna har samma utseende och storlek eller att de erbjuds på samma villkor. Om du besöker denna webbplats eller laddar ner dess innehåll från en plats utanför Sverige är du ansvarig för att kontrollera att du agerar i enlighet med de lagar som gäller på den platsen. De produkter som nämns på denna webbplats kan erbjudas i förpackningar med olika utseende eller storlek, med bokstäver eller märkningar som varierar från ett land till ett annat.

Kontakt

För att kontakta oss, klicka här.

© SBM LIFE SCIENCE

Uppdaterad: 31 januari 2023

Alla rättigheter förbehålles.