Innehåller Stroller MOSSA och Stroller GRÄS som ger dig en motståndskraftig, mossfri, grön och tät gräsmatta. Stroller blå är en samgranulerad allround gödsel som är klorfri och innehåller alla viktiga makro och mikronäringar som växter, frukter och grönsaker behöver för att kunna frodas i din trädgård.

  • Smidig lösning med produkter för trädgårdens alla växter
Tillgängliga storlekar :
10.5 kg
Dela

Använda när

Sammansättning

Försiktighet vid användning

Registreringsinformation

j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig