Köp

Myrr Extra är ett långtidsbekämpande myrmedel som ökar chanserna för ett helt myrfritt hem. Dess unika granulering gör det enkelt att applicera medlet i sprickor och springor där myrorna ofta syns till. Det får ej användas på jord, gräsmattor eller i rabatter, men med fördel på trädgårdsplattor, betong eller asfalt. Populära platser för myror brukar vara terrasser, trottoarer och verandor, runtomkring bostadshus, förråd eller garage.

• Långtidsbekämpning av myrorna
• Produkten innehåller förutom aktiv substans också sockerbete
• Utrotar hela myrboet
• Innehåller Bitrex, ett bitterämne som gör produkten oattraktivt för husdjur

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar :
200 g
Dela

Använda när

Använda hur

Sammansättning

Försiktighet vid användning

Registreringsinformation

j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig