Köp

Myrr Extra är ett långtidsbekämpande myrmedel som ökar chanserna för ett helt myrfritt hem. Dess unika granulering gör det enkelt att applicera medlet i sprickor och springor där myrorna ofta syns till. Det får ej användas på jord, gräsmattor eller i rabatter, men med fördel på trädgårdsplattor, betong eller asfalt. Populära platser för myror brukar vara terrasser, trottoarer och verandor, runtomkring bostadshus, förråd eller garage.

 

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tillgängliga storlekar :
200 g
Dela
Använda när
Använda hur
Sammansättning
Försiktighet vid användning
Registreringsinformation
j
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
d
Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig