3 min att läsa
Dela

Olika sorters jord

Ett fruktträd behöver djup och bördig jord; den ska vara fri från stillastående vatten. Vanligtvis tränger inte rötterna ner till mer än 60 cm djup och det är det jordlagret som är det viktigaste för ditt träds tillväxt.

De flesta sorters jord ger gott resultat och kan odlas med succé. Det är dock mycket lätt att med rätt behandling förbättra de och på så sätt skapa optimala förhållanden för att få fruktträd att frodas.

En jords egenskaper kan vara mycket olika beroende på storlek på jordpartiklarna den innehåller. Det finns huvudsakligen tre typer av jord:

  • Lite lerig
  • Lerig
  • Mycket lerig

Man känner igen typen av jord på antalet partiklar och en del jordar är en blandning av de tre typerna. Den dominerande partikeln bestämmer vilken typ av jord det är och hur den är. För att odla marken är det viktigt att känna till vilken typ av jord den består av.

Typer av jord:

  • Grovkornig, sandig eller grusig jord. Jordar som innehåller mycket sand eller grus absorberar och släpper igenom vatten med lätthet. Deras förmåga att snabbt dräneras gör också att näringsämnen snabbt förloras och det gör den till en jord av dålig kvalité. Persiko- och aprikosträd kan odlas på denna typ av jord.
  • Medelgrova jordar. Rika på humus (mylla) vilken består av ett organiskt material från nedbrutna djur- och växtdelar och är mycket viktigt för en näringsrik jord. Den är otroligt bördig och lätt att arbeta med. Passar till all slags odling, den är näringsrik och absorberar vatten lätt.
  • Tung kompakt lera. Denna jord består huvudsakligen av mycket små partiklar som kan vara 1000 gånger finare än sand. Sådana partiklar bildar lätt kompakta jordar som under torrperioder lätt torkar, blir hårda och ofta spricker. När det regnar blir den lerig och torkar sakta. Det är svårt för luft och för plantornas rötter att tränga ner i sådan jord och om den inte behandlas passar den inte för fruktträd.

Hur man förbättrar jorden

Oberoende av vilken typ av jord det handlar om kan man ändra på dess natur och förbättra dess sammansättning så den passar bättre till det du valt att odla.

För både sandig och lerig kompakt jord hjälper det att varje år tillsätta organiskt material av typ hemgjord kompost, lövkompost kombinerat med ny jord på ytan och torv för att få bättre struktur och mer näringsrik jord.

När man tillsätter organiskt material till sandiga jordar binds de ihop vilket gör att de bättre behåller vatten och näring. När du tillsätter organiskt material till leriga jordar gör det dem luftigare och vilket ger bättre dränage. För bästa resultat bör sandiga jordar behandlas på senvintern/tidig vår och leriga jordar på höst/vinter.

Hur man känner igen de olika jordtyperna

  • Sandig jord. Känns grynig, är svår att trycka ihop eller göra en boll av, den kan inte formas.
  • Medelgrov jord. Känns mjuk och kan formas men har svårt att behålla formen, men behåller fukt.
  • Tung kompakt lera. Formas lätt och kan rullas till bollar när den är fuktig, om den är mycket blöt kan du krama den som en svamp.
Stroller
Stroller blå Trädgårdsnäring

Stroller blå trädgårdsnäring ger dina växter allt de behöver fär att växa sig starka, vackra och ge rikligt med blommor, frukt och grönsaker.

3 min att läsa
Dela