5 min att läsa
Dela

Chenopodium (Målla)

Vad du ska leta efter:

 • Spirformade ettåriga plantor, ibland med rödaktiga stjälkar, med ovala eller diamantformade ljusgröna blad och klasar av ljusgröna blommor. Användes förr som grönsak tills den mer välsmakande spenaten tog över under femtonhundratalet.

Var du ska leta:

 • På kanter och i rabatter.

Åkervinda

Vad du ska leta efter:

 • En klätterväxt som kan bli upp till 3 m hög och som bär stora trumpetliknande vita eller skära blommor under perioden juni-september. Kan kväva andra plantor då den lindar sin stjälk runt dem. Sprider sig genom underjordiska kryprötter och med frön. Man kan rensa bort Åkervindan genom att gräva upp den, men eftersom en ny planta kan bildas av minsta lilla rotdel som blivit kvar, återkommer problemet efter en kort tid.

Var du ska leta:

 • På kanter och i rabatter.

Kirskål

Vad du ska leta efter:

 • Täta grupper av vitblommande ogräs som kan bli upp till en meter höga. Räfflade, ihåliga stjälkar. Sprider sig genom underjordiska stjälkar och ibland med frön. Om du tänker gräva upp dem försäkra dig om att få bort minsta lilla del av den tjocka vita roten eftersom en ny planta kan växa upp igen från den minsta kvarlämnade del.

Var du ska leta:

 • På kanter och i rabatter.

Smörblommor

Vad du ska leta efter:

 • Ett beständigt ogräs med långa löpare och kryprötter som kan ställa till allvarliga problem i gräsmattor och rabatter. Bladen är trekantiga och tredelade. På gräsmattor bildar de en platt rosett som gräsklipparen inte kommer åt. Det är ett mycket aggressivt ogräs som kan invadera stora ytor.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter och på gräsmattor.

Ängsgräs

Vad du ska leta efter:

 • Vad du ska leta efter är ettårigt gräs som sprider sig mer med frön än löpare. Det är ett blommande gräs som bildar tuvor och som ibland har korta stjälkar som kryper på markytan. Kan bli besvärligt att utrota ftersom det bildar frön året om.

Var du ska leta:

 • Uppträder naturligt i gräsmattor men kan sprida sig till gångar och rabatter.

Nässla

Vad du ska leta efter:

 • En perenn planta som kan bli ganska så besvärlig att bli av med på grund av dess brännande blad. Den sprider sig med hjälp av underjordiska rötter. Den är ganska enkel att dra upp om du har handskar på dig. Trots att den är ett ogräs så kan den t ex användas till att aktivera komposthögar eftersom bladen är rika på kväve och den kan användas för framställning av gödselmedel!

Var du ska leta:

 • I rabatter och på kanter.

Klöver

Vad du ska leta efter:

 • Klargröna blad med dess välkända tre bladflikar. En perenn som orsakar stora problem i gräsmattan där deras klargröna blad skiljer sig från resten av gräset under torra perioder. Klövern blommar mellan maj och september och sprider sig genom frön och tillväxt och kan snabbt breda ut sig över stora ytor.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter och på gräsmattor.

Tusenskönor

Vad du ska leta efter:

 • Prästkragar kan antingen försköna eller förstöra en gräsmatta beroende på vad du tycker om dem.Ett par förtjusande tusenskönor är inte mycket av ett problem men de sprids genom frön och kan helt ta över en gräsmatta på kort tid. Plantans skedformade blad växer i fast rotade rosetter som är svåra att få bort med vanlig gräsklippning.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter och på gräsmattor.

Stroller
Stroller PLUS Mossa

Små korn för optimal spridning - Stroller PLUS Mossa är framställt på ett optimalt sätt för att gräsmattan ska ta upp näringen effektivt. De små kornen bidrar även till en jämn och bra fördelning av gödslet över gräsmattan. Det är allra bäst att gödsla med PLUS Mossa tidigt på våren, vid den första vårgödningen, för att ge gräset bästa möjliga förutsättningar att växa sig grönt och vackert i takt med att solens strålar väcker liv i växtligheten. Lika effektivt som Stroller PLUS Mossa fungerar för gräsets tillväxt, bekämpar det samtidigt den inkräktande mossan. Efter en korrekt gödsling blir din gräsmatta mossfri inom endast två veckor. Snacka om dubbel effekt med hög effektivitet!  Första vårgödningen Snabbverkande mot mossa Mossfri gräsmatta inom 14 dagar Innehåller även kväve som ger växtkraft Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Åkerfräken

Vad du ska leta efter:

 • En invaderande perenn med meterlånga kryprötter som är så starka att de kan ta sig igenom asfalt. De tunna förgrenade stjälkarna växer på all slags jord från sandig till mossig. På våren har de sparrisliknande knoppar högst upp.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter och speciellt nära våt marker.

Groblad

Vad du ska leta efter:

 • Ett alltid grönt perennogräs som sprider sig genom frön och som kan finnas var som helst! Du känner igen den på dess läderliknande anhopningar av blad och spretiga små blommor. Den har mycket starka rötter svåra att dra upp dem för hand.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter och på gräsmattor.

Mossa

Vad du ska leta efter:

 • Primitiva marknära plantor som trivs på fuktiga platser. Kan förekomma lite överallt men särskilt under träd och häckar men likväl i gräsmattor.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter och på gräsmattor. Och längs häckar, vid skjul, på gångar och uppfarter.

Maskrosor

Vad du ska leta efter:

 • En rosett av mörkgröna marknära blad med sina typiska gula blommar som du ser på sommaren.Bladen breder ut sig och skuggar gräset som får för lite ljus. Sprider sig genom frön. Har en lång tappformad rot. Lämna inte kvar något av roten när du gräver upp den eftersom plantan kan växa upp igen från minsta lilla rotdel.

Var du ska leta:

 • I rabatter, kanter, på gräsmattor och gångar.
5 min att läsa
Dela