Inköpslista för kompostanläggning

Du har redan mycket av det som behövs för att starta en komposthög: löv, blad, vissna ettåriga plantor, köksavfall och avklippt gräs. En gräsklippare med uppsamlingspåse är bra att ha eller lövhackare lövdammsugare som också kommer väl till pass för att hacka löv innan du lägger dem i komposten.

Vad du antagligen inte har, är en tunna/lår att samla råmaterialet i. Du kan köpa en tunna/lår eller tillverka en med hjälp av träbitar, snöstaket, betong- eller tegelstenar eller halmballar. Det du slutligen väljer beror på hur står komposthög du tänker skaffa dig och hur mycket tid och pengar du vill lägga ner på den.

Typer av tunnor/lårar

Komposteringsanläggningar delas in i två kategorier: tumling eller stationär.

  • Komposttumlare skapar en omgång färdig kompost per fyllning. Denna tunna är vanligen monterad på en ställning och har en vev som möjliggör rotation. Ditt jobb blir att samla material till en hel omgång, fylla tunnan och sedan veva runt var, varannan dag. Den här metoden ger små mängder färdig kompost på 5 veckor (eller kortare tid) speciellt om du hackar det du lägger i tunnan innan.En komposttumlare är idealiskt för trädgårdar som producera små mängder av kompostmaterial. Tänk på att dessutom ha en tunna för uppsamling av material mellan kompostomgångarna i väntan på att tumlaren blir tom.
  • Stationära tunnor producerar kompost undan för undan och du lägger i material allt eftersom. Komposten blir färdig kontinuerligt och det du lagt i först bryts ner först.Tunnor utformade för den här sortens komposthantering tillåter dig oftast att fylla på uppifrån och komma åt färdig kompost genom en lucka nertill. Den här sortens tunna ska ha ventiler och ett lock som går att ta av.Använd en tunna eller fyll i flera, den ena efter den andra, så att den första innehåller färdig kompost medan du fyller i nytt material i nästa. Ställ tunnorna bredvid varandra eller sprid ut dem över hela din trädgård.Den här metoden passar i stora trädgårdar och där man idkar blandad odling (rabatter, odling i behållare, buskar, träd och/eller grönsaker). Under odlingssäsongen kan detta system ta emot köksavfall tillsammans med ogräsens, spill efter beskärning och avklippt gräs. Det går också att använda för stora mängder höstlöv.

I klimat med skarpa gränser mellan årstiderna kan du fyll en tunna genom att lägga lager av hackade löv på lager av grönt trädgårdsmaterial (ettåriga växter, avklippt gräs, friska grönsaker, lökplantor, etc.) och få färdig kompost till mitt i sommaren eller sensommaren.

Tunnans storlek är det viktigaste
Det viktigaste när man använder sig av pågående kompostering är tunnans storlek. En idealisk storlek är att botten är på 90 kvadratcentimeter. Den storleken håller lätt rätt temperatur för att organismer som hjälper till med nedbrytningen trivs och kan arbeta.