Hur gödslar man rosor?

6 min att läsa
Dela

Rosor är en av de mest älskade trädgårdsväxterna. De finns i över 50 000 varianter med olika former och färger, och alla har förstås även olika önskemål när det kommer till skötsel. Det finns däremot en sak som samtliga rossorter har gemensamt – att de uppskattar gödsel. Hur ska man egentligen gå tillväga med gödsling för att hålla rosrabatterna friska och blommande? Här får du veta allt om varför, hur och när du ska gödsla dina rosor.

Därför är det viktigt att gödsla rosor

Rosor är växter som binder väldigt stora mängder näringsämnen. De planteras ofta i välstädade och likartade rabatter med få andra växter, och spaljeras i många fall även mot torra husväggar. På grund av detta är det lätt hänt att näringsbrist uppstår, eftersom det helt enkelt inte finns något naturligt tillskott av dekomposterade växtdelar. Om du dessutom har så kallade remonterande rosor – alltså rosor som blommar om och om igen – behövs det också mycket näring för att rosorna ska orka utveckla ett flertal omgångar knoppar under säsongen. De allra flesta rossorter kräver alltså extra näring genom rosgödsel för att orka blomma.

Rosornas viktigaste näringsämnen

Precis som alla andra växter kräver rosor de tre grundläggande näringsämnena kväve, kalium och fosfor. Kväve är det ämne som hjälper plantor att växa och få vacker färg, och detta ämne behöver rosorna i väldigt sparsam mängd. Om du övergödslar med kväverik gödning växer rosorna helt enkelt för mycket och för fort. Det resulterar i gängliga, svaga och sköra skott som lätt tar skada av yttre omständigheter. Därför är det A och O att använda gödsel som innehåller större mängder fosfor och kalium än kväve. Dessa ämnen verkar långsammare och stimulerar rosornas rotbildning, vilket gör att plantan blir friskare och tåligare. Ämnena bidrar också till tjocka, stadiga och kraftiga stammar och ökad motståndskraft. Fosfor spelar dessutom en viktig roll när det kommer till rosornas blomning, och ger dem kraft att blomma en längre tid.

Gödsel som ger fina rosor – och så gör du!

Benmjöl är utmärkt näring till rosrabatter eftersom det innehåller långsamverkande kväve och fosfor. Hos oss hittar du 100 % naturligt benmjöl som främjar blombildning samtidigt som det motverkar svampsjukdomar och skadedjur. Vi erbjuder även naturlig rosgödsel – tillåten för ekologisk odling såklart – med perfekt balanserad sammansättning av kväve, fosfor och kalium.

Gödsla rosor i samband med plantering

Vi rekommenderar varmt att du använder dig av så kallad rosjord när du först planterar dina rosor. Rosjord är en mullrik specialjord som är sammansatt av exempelvis torv, lera och de viktiga näringsämnena som främjar blomning. Blanda rosjord med befintlig jord för att ge rosorna en god chans att rota sig, växa och blomma. Om planteringen görs under våren kan du använda rosgödsel tidigt under sommaren också. Arbeta ner gödseln cirka fem till tio centimeter i översta jordlagret, följ doseringsanvisningarna och vattna rikligt efteråt. Om planteringen däremot sker under sommaren eller hösten bör du i sin tur vänta till våren med att gödsla.

Underhållande gödsling av rosor

Gödsla dina rosrabatter tidigt under våren när de börjar grönska, och ytterligare en gång på försommaren. Även här ska du arbeta ner rosgödsel fem till tio centimeter i översta jordlagret och därefter vattna rikligt. För att stärka rosorna ytterligare kan du även gödsla på sensommaren eller hösten med kvävefattig gödsel – på så vis gynnar du kommande års blomning.

Fler goda råd till dig som längtar efter vackra rosrabatter

Att gödsla är såklart ingen mirakelkur som automatiskt ger dig fina rosor i trädgården. Rosor kräver ganska mycket omsorg, men det är de väl värda med tanke på vilken fantastisk känsla de bidrar till i trädgården. Här nedanför får du fler tips och råd kring skötsel av rosor!

Välj rätt plats för plantering av rosor

Att hitta rätt plats till dina rosor är A och O om du vill att de ska blomma och frodas optimalt. Den bästa placeringen för rosor är i soligt läge – helst en plats där solen skiner året runt och minst fyra timmar om dagen. Om jorden är mycket torr eller alkalisk behöver du även ändra förutsättningarna med torv eller kompost för att ge rosorna de bästa förutsättningarna.

Plantering av rosor

Vid plantering av nya rosor ska du först gräva ett hål som är större än själva rotklumpen, som på så vis rymmer de växande rötterna. Tillsätt sedan kompost eller något annat organiskt material längst ner i hålet och placera därefter rosen i jorden. Täck sedan rötterna med jord. Om du planterar rosor i kruka behöver du i sin tur se till att det finns tillräckliga dräneringshål, och att krukan är tillräckligt stor för rosens växande rötter. Det första året ska du också tänka på att enbart beskära rosorna om det är absolut nödvändigt, och i så fall minimalt.

Skötsel av rosor

Rosor behöver vatten i stora mängder, framförallt under torrperioder. Se till att jorden blir mättad men inte genomblöt när du vattnar, eftersom rosplantan annars kan drabbas av rotröta. Vid torrt väder kan du vattna cirka 20 liter per rosplanta en gång i veckan. Du kan även placera ett lager täckbark på marken runt växterna för att behålla fukten, motverka ogräs och minska risken för spridning av svampsporer. När, eller om, du beskär dina rosor är det också viktigt att samla upp samtliga blad och kvistar – detta reducerar risken för att spridning av sjukdomar.

Beskärning av rosor

Rosor behöver inte beskäras – de lever vidare oavsett om du beskär dem eller inte. Att beskära rosor syftar enbart till att nå maximal blomning och en ideal form på rosen. Bästa tiden för att beskära rosor är under tidig vår. Då plockar du helt enkelt bort alla döda delar, och om rosplantan redan är några år gammal kan du med fördel även plocka bort en del gamla stammar. På så vis stimulerar du plantan till att sätta nya skott. Starka skott med många taggar behöver du inte skära ner särskilt mycket, utan lägg istället tid på att skära ner de svaga skotten.

Stroller
Stroller Benmjöl

Stroller benmjöl är långtidsverkande och 100 % naturligt, och lämpar sig alldeles utmärkt för ekologisk odling. Här finns inga hemligheter gömda och vi sprider gärna vårt budskap om möjligheten till naturlig tillväxt med helt naturliga medel. Det är med glädje vi erbjuder våra kunder ett benmjöl som lever upp till förväntningarna, och inte minst förhoppningarna, på en hållbar och ekologisk odling som fungerar till fullo. Hemligheterna är obefintliga. Stroller benmjöl är helt enkelt en välbalanserad komposition av naturliga näringsämnen som ger växterna precis det de behöver för att kunna ge tillbaka oförglömliga smakupplevelser och vackra trädgårdar.

Taggar

rosor

Hur gödslar man rosor?

gödsling av rosor

rosenträdgård

skötsel av din trädgård

6 min att läsa
Dela