Hur förökar sig rosor?

3 min att läsa
Dela

Förökning av rosor

När man sår rosor vet man inte säkert vad det resulterar i och det passar bra om man vill få fram nya sorter eftersom metoden inte är konsekvent. För att få samma typ som moderplantan ta sticklingar och skott eller använd okulering.

Att ta sticklingar och skott

Denna metod för förökning är den enklast tänkbara för att öka ditt rosbestånd och passar t.o.m. för en nybörjare.

Ta skott eller sticklingar under viloperioden efter blomningen innan frosten kommer. Det är lämpligast på hösten.

Skär av en bit av stjälken som ska vara  17-20 cm. Den måste ha 2-3 fina blad men alla knoppar, blommor taggar och blad längs ner ska avlägsnas. Sätt sticklingen i specifikt rotningshormonpulver för att påskynda rotutvecklingen.

Denna metod passar klätter- och klängrosor, rosenbuskar och minityrvarianter.

Avläggning

En del sorts rosor passar perfekt för att föröka genom avläggning, klättersorter extra bra tack vare sina långa flexibla stjälkar.

På försommaren tar du en fullvuxen, flexibel stjälk och gräver ner en bit av den i jorden bredvid men utan att separera den från moderplantan.

Fäst den så den inte kryper upp igen. Toppen av det som sticker upp ska bindas fast i vertikalt läge. Rötter kommer att bildas våren därpå. Skilj då den nya rosenplantan från moderplantan

Förökning genom okulering (en typ av ympning)

De flesta rosenplantor som säljs i handeln förökas genom okulering; det är en av de äldsta metoderna.

Ett väl valt knoppöga från en kraftig rotstock som ger förutsägbart resultat kan producera otroligt vackra blommor.

För att okulera en rosenplanta börjar man med att välja ut några kraftiga knoppögon i mitten av en stjälk. Okulera dem på en rotstock som är 10 – 20 cm. Rotstocken bör vara rik på sav vilket märks på att barken lätt lossnar från träet. Knoppögat ska vara fullvuxet och tas under viloperioden.

För att få ett bra resultat vid okulering följ nedanstående:

  1. Gör en skåra, som ska vara 1,5-2 cm bred och 2/3 av kvistens omkrets, i rotstocken med en ren vass kniv.
  2. The bud should be harvested from the rose plant branch by cutting 1 cm above and below it.
  3. Lyft försiktigt på sidorna på skåran i rotstocken och stick in knoppögat så det sitter ordentligt fast.
  4. Sätt gummiband runt rotstocken för att säkra okuleringen.

Efter bara 2- 3 dagar växer knoppögat och rotstocken ihop. Man använder vanligtvis rotstockar från Rosa Canina, Rosa Rugosa, Rosa Multiflora och Rosa Laxa.

3 min att läsa
Dela