Hantering av larvangrepp i gräsmattan

3 min att läsa
Dela

Larver i min gräsmatta

Larver som finns i gräsmattor, ofta kallade vita larver, är olika sorters skalbaggslarver, som t.ex. Japanese -beetles, June bugs eller maj baggar.

Dessa vita C-formade små larver har mjuka kroppar med ben nära huvudet. Larver som finns i gräsmattor, ofta kallade vita larver, är olika sorters skalbaggslarver.

De lever på gräsrötter och gör att gräsmattan dör fläckvis. Larverna förvandlas med tiden till skalbaggar som kryper upp ur jorden för att svärma och lägga ägg, vilket leder till ännu fler larver.

De flesta skalbaggars livscykel är ett år; June baggar har en treårig livscykel. Tiden för svärmning varierar beroende på arten av skalbagge och region men vanligtvis kryper de fullvuxna skalbaggarna upp ur jorden, svärmar och lägger ägg under två till tre veckor före mitten av sommaren.

Beroende på jordens fuktighet och temperatur tar det ungefär 2 veckor för äggen att kläckas; från mitt i sommaren till sensommaren. Den nya generationen larver börjar kalasa på gräsrötterna direkt efter kläckningen.

Högsäsongen för larverna infaller tidig höst. Vanligtvis håller sig larverna på cirka 7-8 cm djup men borrar sig sen djupare ner innan vintern kommer.

Symptom som visar att det finns larver i gräsmattan

  • När din gräsmatta börjar bli grön på våren, leta efter brunfärgade ställen som inte blir gröna. Dessa ställen kan vara tecken på att larver ätit upp rötterna hösten innan. För att kontrollera detta lyfter du upp en liten bit av gräsmattan. Om orsaken är larvangrepp kommer den döda gräsmattebiten att rullas upp som en matta eller så kan du dra upp gräs och se att det inte har några rötter.
  • Oregelbundna fläckar av dött gräs uppkommer i din välvattnade gräsmatta på sensommaren eller tidig höst. Undersök gräsmattan på ovanstående vis.
  • Fåglar eller mullvadar sliter sönder din gräsmatta – de äter larver och letar efter dem genom att gräva i gräsmattan. Dessa djur äter också daggmaskar, så undersök noga att det verkligen finns larver innan du behandlar gräsmattan med eventuellt bekämpningsmedel.
  • Din gräsmatta har blivit svampig. Ibland upptäcker du det innan de bruna fläckarna uppträder. Första tecknet på att larver kan finnas i välvattnade gräsmattor är att de blivit svampiga.

En viss mängd larver är okej

Undersök din gräsmatta för att verifiera om det finns larver i den och ta reda på deras utbredning. En frisk gräsmatta tål utan vidare ett larvantal på 0-5 larver – och eventuellt ända upp till 9 per kvadratfot (cirka 30×30 cm).

Undersök gräsmattan på sensommaren genom att gräva upp ett flertal gräsplättar på cirka 30 kvadratcentimeter och 5-10 cm djupt. Om det finns levande larver kommer du att se dem.

Några bra tips

  • Håll ett öga på grannarnas gräsmattor. Om en granne har problem med larver kommer troligen skalbaggar att flytta över till ditt gräs.
  • Larver älskar fukt; de finns mest i jord som ständigt är fuktig. (Skalbaggehonor lägger hellre ägg i en välskött gräsmatta, och larver utvecklas också bättre i en sådan, än i en sliten och torr. Torra somrar hämmar larvers tillväxt och t.o.m. hindrar att äggen kläcks).
  • Åtgärda kala fläckar i gräsmattan genom att så nytt gräs.
Stroller
Stroller Gräsgödsel

Gräsgödsel – för täta och gröna gräsmattor! Med en 100 % naturligt gräsgödsel, som det från Stroller till exempel, är du på god väg mot gräsmattan du drömmer om. Det räcker med att gödsla två gånger per säsong, förslagsvis så tidigt som möjligt på våren, precis när gräset har börjat växa, och sedan när du tycker att tillväxten har börjat avta eller gräset börjat glesna en aning, vilket kan inträffa på sensommaren. Vi erbjuder en effektiv gräsgödsel som kan användas både på små och stora gräsmattor och som innehåller precis den näring som gräset mår allra bäst av.   

3 min att läsa
Dela