Biogents

Biogents är specialiserat på forskning inom området myggbekämpning. Biogents myggfällor är resultatet av mer än 16 års forskning om myggors beteende.

Innovativa myggfällor utan insektsmedel

Genom att studera myggors beteende och vad som får dem att livnära sig på blod kunde Biogents utveckla lämpliga fällor. Tekniken bygger på att återskapa mänsklig lukt för att locka till sig myggor utan insektsmedel.

Biogents mål är att skydda mot myggor och andra störande insekter inomhus och utomhus så att människor kan koppla av utan att oroa sig för parasiter.

De erbjuder en rad produkter i olika storlekar beroende på deras användning och destination. Biogents fällor är utformade på ett miljövänligt sätt och skadar inte nyttoinsekter.

Biogents

Vetenskaplig forskning för att uppnå maximal effektivitet

Sweetscent, som efterliknar mänsklig lukt.

Kombinationen av dessa verktyg gjorde det möjligt för Biogents att skapa innovativa fällor som fångar mer än dubbelt så många myggor som andra fällor på marknaden. Dessa fällor har testats och godkänts av forskare och konsumenter och gör ingen besviken