Bästa sätten att få bort myggor

6 min att läsa
Dela

Somliga besväras inte alls av myggor medan andra drar till sig de små rackarna som magneter. Oavsett om du besväras eller inte är det dock viktigt att få bort myggorna från trädgården – annars kommer du tids nog ha en hel koloni av dem. Om myggor inte bekämpas fortsätter de nämligen bara att lägga ägg och reproducera, vilket betyder att hela tomten kan bli full av dem. Men hur gör man sig av med myggor på bästa sätt? Här får du ta del av våra bästa tips!

Vad är myggor?

Olika sorters myggor går att hitta i alla typer av klimat – både i tropikerna och arktiska områden. De kan överleva såväl torra perioder som bistra vintrar. Honmyggan parar sig enbart en gång i livet eftersom hon har möjlighet att lagra spermier i kroppen, och sedan själv välja att befrukta sina ägg vid idealiska förhållanden och tidpunkter. På så vis är myggor ganska fascinerande, men problemet är att de ofta ställer till problem för både djur och människor. Myggor kan dels vara oerhört irriterande och orsaka kliande bett, men utöver det så sprider myggor dessutom dödliga sjukdomar i många länder. Stickmygga är den typ av mygga som påverkar djur och människor, och det finns över 3 500 arter i hela världen. I Sverige finns det i sin tur ett femtiotal arter som brukar delas in i två grupper – översvämningsmyggor och skogsmyggor.

Översvämningsmyggor

Den så kallade översvämningsmyggan är den mest aggressiva i Sverige eftersom myggan sticker direkt när den kommer i kontakt med bytet. Översvämningsmyggor är dessutom aktiva under dagen och kan sticka både i starkt solljus och på nätterna. Precis som namnet antyder så lägger översvämningsmyggan sina ägg i översvämmade områden, och de kan flyga hela två mil från sin kläckningsplats. Kring den nedre delen av Dalälven i Sverige finns omfattande populationer av översvämningsmyggor till följd av de väldigt gynnsamma förhållanden som uppstått.

Skogsmyggor

Skogsmyggor brukar ta längre tid på sig och cirkulera runt bytet innan de väljer att sticka. Dessa myggor är främst aktiva i skymning och gryning, och de har sin mest intensiva period mellan juni och juli. Skogsmyggor kan bara flyga ungefär två kilometer från kläckningsplatsen och lever ungefär bara två månader efter kläckning.

Vad äter myggor – suger de enbart blod?

Anledningen till att myggor suger blod är för att de behöver viktiga proteiner till att utveckla sina ägg. Av den här anledningen är det endast mygghonor som faktiskt är blodätande. Något som många däremot kanske inte vet är att alla myggarter inte livnär sig på att suga blod, utan faktiskt kan äta på andra sätt också. I allmänhet äter de allra flesta myggor främst sockerhaltiga ämnen och suger blod i mindre utsträckning. Myggor kan delas i två grupper med varierande dieter:

  • Sugare/slickare: Myggor med långa snablar som enbart äter sockerhaltiga ämnen.
  • Stickare/sugare: Myggor som främst sticker och suger blod från däggdjur.

Vem ger sig blodsugande myggor på?

Vem en blodsugande mygga väljer att ge sig på är inte ännu helt klarlagt, men man vet i alla fall att det har med personens kroppslukt att göra. Somliga utsöndrar helt enkelt större mängder koldioxid än andra människor, vilket kan vara en möjlig förklaring. Om du är berusad av alkohol ökar även din blodtillströmning i de ytliga blodkärlen samtidigt som du börjar utsöndra mer koldioxid än vanligt, och även detta kan göra att myggor ger sig på just dig.

Vad kan man göra mot myggor?

Det finns lyckligtvis flera saker du kan göra för att slippa myggor. För att undvika mygginvasioner och myggbett behöver du dels agera förebyggande, men också ta till vissa skyddsåtgärder.

Undvik vattensamlingar

Det mest uppenbara du behöver göra för att slippa mygg – men kanske inte det lättaste – är att helt enkelt undvika platser där myggor ofta förekommer. Det innebär att du ska försöka hålla dig borta från alla sorters vattensamlingar som sjöar, vattendrag och dammar. Viktigt att tänka på är att de vanligaste myggorna är mest aktiva i skymning och gryning, så vid just dessa tidpunkter är det extra viktigt att undvika vattensamlingar.

Ta bort vatten och sly från tomten

Något annat du kan göra är att se över din närmiljö och trädgård. Du kan till exempel se till att det inte finns något stillastående vatten på tomten – myggor lägger nämligen sina ägg i vatten. Töm gamla krukor, hängrännor och fågelbad med jämna mellanrum under somrarna då myggen är som mest aktiva. Det kan även hjälpa att rensa bort sly och buskar eftersom myggorna då lättare kan blåsa bort eller bli upptäckta av fladdermöss och fåglar.

Bjud in rovdjur som äter mygg

Vistas det inte särskilt många fåglar i din trädgård? Detta kan lätt åtgärdas genom att sätta upp några fågelholkar i träden. På så vis bjuder du in hungriga rovdjur som kan äta uppemot 12 gram myggor om dagen, vilket på sikt kan minska myggbeståndet radikalt.

Använd myggmedel

Om du vill röra dig fritt och slippa anpassa dig efter myggorna är myggmedel det mest flexibla alternativet. Det finns en rad olika sorters myggmedel som du kan applicera på kroppen – vi rekommenderar varmt att du har detta som grundskydd om somrarna eftersom det inte går att eliminera myggor helt och hållet utomhus.

Investera i fällor, avskräckare och nät

Hos oss kan du även klicka hem produkter från exempelvis Biogents som hjälper dig att eliminera stora mängder mygg från särskilda zoner. Det finns myggfångare som lockar till sig och fångar in myggor genom att släppa ut koldioxid men också produkter som fungerar avskräckande. Det finns både fasta och portabla alternativ, och det sistnämnda kan vara praktiskt om du exempelvis har en båt eller husvagn som du brukar vistas i. Att sätta upp myggnät för fönster och dörrar är i sin tur ett enkelt och effektivt sätt att minska antalet myggor inuti huset.

Biogents
Myggfälla CO2

Biogents Myggfälla CO2 är effektiv mot alla myggarter och visar hög effektivitet vid myggbekämpning. Biogents myggfälla är ett utmärkt verktyg för att kontrollera alla myggarter och andra flygande blodätande insekter. Den robusta plastfällan är designad för att placeras i din trädgård. Placera myggfällan nära myggornas rastplatser och myggornas häckningsplatser. På så sätt kommer myggfällan att fånga myggorna innan de når altanen och irriterar dig. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

6 min att läsa
Dela