3 min att läsa
Dela

Håll insekterna borta!

Agera för att minimera – eller t.o.m. helt förebygga – den årliga insektsinvasionen av ditt hem. Följande tre metoder som ger effektivt skydd mot insekter; den konkreta, den kemiska och den traditionella. Använd en av metoderna, eller ännu hellre samkör alla tre för att skapa ett starkt försvar mot insektsangrepp.

Konkreta

Ett sätt är att blockera alla ingångar i huset. Täta runt fönster (speciellt på undervåningen och i källare) täpp igen sprickor i krypgrunder och i vindsutrymmen och ersätt slitna lister runt dörrar. Detta hjälper inte bara mot insekter, men sänker också din energiförbrukning. Kontrollera om betongväggar runt källarfönster har sprickor och i så fall reparera. Dubbelkolla alla mygginnanfönster och se till att de passar exakt.

Låt inte dörrar stå öppna; det tar inte mer än en sekund för en insekt att krypa eller flyga in. Om clusterflugor – flugor som rör sig sakta och bildar svärmar på fönstren och som krockar med dig när de flyger – närmar sig så ta fram en flugsmälla eller häng upp flugpapper nära dörrar eller fönster som ligger i sol.

Kemiska

Håll insekter borta genom att spreja insektsmedel från golvet och minst 60 cm upp längs grunden även på utsidan. Om du vill kan du skapa en bred barriär på 1,2–1,5 m. Ett insektsmedel du strör kan eventuellt ge längre skydd än ett i flytande form.

Traditionella

Traditionella skyddsmetoder är ett annat sätt att förhindra att insekter invaderar dig, genom att göra så att insekter inte trivs på/i marken kring ditt hus och i huset.

  • Flytta bort växter från husgrunden. Trimma buskar och träd så grenar inte rör eller hänger över huset, eftersom de kan vara vägen in för insekter som då inte hindras av de kemiska barriärerna.
  • Lagra inte ved inomhus. Håll den borta från husväggarna och lägg den inte direkt på marken. Många insekter övervintrar i träved. När veden ligger inomhus värms den upp och får insekterna att tro att det vår och då kryper de fram.
  • Använd stuprör/avlopprör för att dirigera bort regnvatten från husgrunden. De flesta insekter trivs i fukt. Håll husgrunden torr.
  • Städa bort stenar, vissna löv, brädbitar, växtrester och dylikt som insekter kan gömma sig under. Detta är mycket viktigt för att förhindra att skalbaggar finner gömställen och dessutom livnär sig på andra insekter som finns där.
  • Rensa bort värdplantor för specifika insekter som plågar dig. T.ex. om almlövsbaggar invaderar ditt hem vartenda år; överväg då att såga ner almträd i din närmsta omgivning.
  • Håll brunnslock fria från löv och andra växtrester som är tillhåll för spindlar och kackerlackor.
  • Låt inte komposthögar bli högre än 5-7,5 cm och befinna sig närmare än 15-20 cm från husgrunden. Det hjälper mot tusenfotingar.
  • Lagra djurfoder i förseglade behållare för att hålla myror och kackerlackor borta. Städa genast bort matspill och vatten innan det blir mörkt.
  • Släck utomhusbelysning på natten eftersom ljus drar till sig insekter, speciellt viktigt då syrsor svärmar.

Kvitt
Kvitt mot flygande insekter

Kvitt mot flygande insekter spray är speciellt framtagen för användning mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar och för bekämpning av getingbon i och omkring byggnader. Effektiv Snabbverkande Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

3 min att läsa
Dela